Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. SKRZATUSZ
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Skrzatusz
3995

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Skrzatusz
Seria „Sanktuaria Maryjne”
Bolesna Matka Boża Skrzatuska
St. Mary's sanctuaries
Suffering Holy Mary of Skrzatusz
Data wydania/Date of issue: 14.08.2004
Nr katalogowy/No.: 3995
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 39,5 mm x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 650.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: J. Pietras

Zobacz całą serię
SKRZATUSZ   

Wieś w woj. dawnym pilskim, 12 km na pn.-zach. od Piły, przy drodze Piła - Szydłowo - Wiesiółka. Osada wzmiankowana w XIV w., dawniej prawa miejskie.

Parafia erygowana w XVII w., od 1952 r. w zarządzie Salezjanów. Po kościele z XVI w. obecny kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z XVII w., barokowy, murowany, jednonawowy. W głównym ołtarzu figura Matki Bożej Bolesnej z XV w.
Kult Matki Bożej w Skrzatuszu rozpoczął się w XVI w. Figura została tu umieszczona w 1604 r. po sprofanowaniu jej w Mielęcinie. Stała się ona celem pielgrzymek, doznawano licznych łask. Szczególne nabożeństwo do Matki Bożej przetrwało do naszych czasów.
Skrzatusz jest ważnym ośrodkiem kultu maryjnego w diecezji.

Odpusty: Wniebowzięcia NMP, niedziela po uroczystości.

Suffering Holy Mary of Skrzatusz from the church of the Asumption of Our Lady in Skrzatusz.

Skrzatusz
Strona główna