Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. OBORY
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Obory
3996

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Obory
Seria „Sanktuaria Maryjne”
Matka Boża Bolesna Oborska
St. Mary's sanctuaries
Suffering Holy Mary of Obory
Data wydania/Date of issue: 14.08.2004
Nr katalogowy/No.: 3996
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 39,5 mm x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 650.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik

Zobacz całą serię
OBORY   

Wieś w woj. dawnym włocławskim, 18 km na pd.-zach. od Rypina, przy drodze lokalnej z Ostrowitego, położonego przy szosie Rypin-Golub-Dobrzyń. Zespół klasztorny Karmelitów z XVII/XVIII w.

Parafia erygowana w 1971 r. w zarządzie Karmelitów. Po pierwotnym, obecny kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z XVII w., barokowy, murowany, jednonawowy z wieżą. W ołtarzu głównym z XVII w. w niszy obitej srebrną blachą rzeźba Pieta, gotycka z około 1400 r. w sukience srebrnej rokokowej z XVIII w.
Pieta Oborska znajdowała się prawdopodobnie do końca XVI w. w klasztorze Karmelitów w Bydgoszczy, gdzie zasłynęła cudami. Po wybudowaniu kościoła i klasztoru przeniesiono Ją do Obór. Kult rozwinął się z XVIII w., notowano wiele nadzwyczajnych łask. Składano liczne wota. Pielgrzymi przybywali z dalekich stron, ich ilość na odpuście sięgała kilkudziesięciu tysięcy. Obecnie przybywa kilkanaście tysięcy wiernych. Od XVII w. istnieje tu Bractwo Szkaplerzne. Obraz koronowany przez kard. Stefana Wyszyńskiego 18 lipca 1976 r.

Odpusty: MB Szkaplerznej, Wniebowzięcia NMP, MB Bolesnej.

Suffering Holy Mary of Obory from the Church of the Visitation of Our Lady in Obory.

Obory
Strona główna