Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE / THE NATIONAL MUSEUM IN CRACOW
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Muzeum Narodowe Kraków
Muzeum Narodowe Kraków
Witraże polskie
„Madonna” witraż XV w. anonimowego twórcy.
Data wydania/Date of issue: 15.09.1971
Nr katalogowy/No.: 1962
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper: biały średni kredowany
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 31,25mm x 43mm
Nakład/Issue: - 1.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: K.Tarkowska

Zobacz całą serię
1962


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
2091

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

Arcydzieła sztuki polskiej
„Madonna z Krużlowej” fragment polichromowanej rzeźby w drewnie ok. 1410 r. nieznanego artysty.
Data wydania/Date of issue: 28.03.1973
Nr katalogowy/No.: 2091
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper: biały średni kredowany
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 26,2 mm x 37,8 mm
Nakład/Issue: - 8.075.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: St.Małecki

Zobacz całą serię

Arcydzieła sztuki polskiej
„Epitafium Wierzbięty z Branic ok. 1425 r.” olej, deska, nieznanego autora.
Data wydania/Date of issue: 15.12.1976
Nr katalogowy/No.: 2326
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper: biały średni kredowany
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 30 szt./pcs.
Format/Size: 22 mm x 35 mm
Nakład/Issue: - 10.353.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: St.Małecki

Zobacz całą serię
2326


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
3159

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

„Arcydzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie”
Kodeks Pułtuski - Pokłon Trzech Króli XI w.
Data wydania/Date of issue: 11.01.1991
Nr katalogowy/No.: 3159
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper: biały średni kredowany
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 35 szt./pcs.
Format/Size:
Nakład/Issue: - 6.478.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Andrzej Szczepaniak

Zobacz całą serię

„Arcydzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie”
Zwiastowanie - po r. 1470
Data wydania/Date of issue: 11.01.1991
Nr katalogowy/No.: 3162
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper: biały średni kredowany
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 35 szt./pcs.
Format/Size:
Nakład/Issue: - 4.343.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Andrzej Szczepaniak

Zobacz całą serię
3162


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
3163

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

„Arcydzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie”
Trzy Marie - Mikołaj Haberschrack ok.1470 r.
Data wydania/Date of issue: 11.01.1991
Nr katalogowy/No.: 3163
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper: biały średni kredowany
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 35 szt./pcs.
Format/Size:
Nakład/Issue: - 1.753.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Andrzej Szczepaniak

Zobacz całą serię
Kartka pocztowa

Boże Narodzenie
Tommaso di Stefano. Pokłon pasterzy
Data wydania/Date of issue: 27.11.2003
Nr katalogowy/No.: cp 1323
Format/Size:
Nakład/Issue: - 145.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Agnieszka Sobczyńska
cp1323

Powiększ Zoom
cp1324

Powiększ Zoom
Kartka pocztowa

Boże Narodzenie
Jan z Nysy. Tryptyk z Tuchowa
Data wydania/Date of issue: 27.11.2003
Nr katalogowy/No.: cp 1324
Format/Size:
Nakład/Issue: - 145.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Agnieszka Sobczyńska

Nicolaus Haberschrack „Pokłon Trzech Króli”
The painting of Nicolaus Haberschrack,„The Adoration of the Magi”
Data wydania/Date of issue: 27.11.2007
Nr katalogowy/No.: 4192
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 39,5 mm
Nakład/Issue: - 3.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: M. Dąbrowska

Zobacz całą serię
4192


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
4268

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC

Szymon Czechowicz „Złożenie do grobu”
przed 1731, olej na metalu
The painting of Szymon Czechowicz,„Submission to the grave”
Data wydania/Date of issue: 1.04.2009
Nr katalogowy/No.: 4268
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 100 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 25,5 mm
Nakład/Issue: - 700.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: M. Błażków

Zobacz całą serię

Utracone dzieła sztuki - Wit Stwosz - scena z legendy o Teofilu z Adany (koniec XV w.)
Data wydania/Date of issue: 21.10.2011
Nr katalogowy/No.: 4387
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 2 x 3 znaczki szt./pcs.
Format/Size: 43 mm x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 450.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Jacek Konarzewski

Zobacz całą serię
4387


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE / THE NATIONAL MUSEUM IN CRACOW   

Muzeum Narodowe w Krakowie to najstarsze muzeum narodowe w Polsce. Zgromadzono w nim bogaty zbiór dzieł sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej, co stawia je w rzędzie najważniejszych - i najciekawszych zarazem - kolekcji nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Muzeum założono 7 października 1879 roku uchwałą Rady Miasta Krakowa, która przekazała na ten cel dwie ówcześnie wyremontowane sale, na pierwszym piętrze Sukiennic. Kolekcja muzealna, składająca się w swych początkach z kilkunastu obrazów, nieustannie powiększana licznymi donacjami, zapisami i darami, rozwijała się w olbrzymim tempie; należało bowiem do dobrego zwyczaju, rozumianego jako patriotyczny obowiązek, przekazywanie do Muzeum własnych, gromadzonych nieraz latami zbiorów malarstwa, rzeźby, dzieł rzemiosła artystycznego, grafik, numizmatów, starodruków, rękopisów i pamiątek rodowych. Dzięki tej hojności Polaków w kraju i poza nim, krakowskie Muzeum Narodowe stało się wkrótce posiadaczem najcenniejszej kolekcji dzieł sztuki i rzemiosła w Polsce. Wraz z jej rozwojem Muzeum otrzymywało od miasta, bądź prywatnych fundatorów, budynki z przeznaczeniem na cele wystawiennicze, dzięki czemu dzisiejsza struktura Muzeum opiera się nie tylko na Gmachu Głównym, lecz także na ośmiu oddziałach, mieszczących się w historycznych budynkach w centrum Krakowa.

Bogate i wspaniałe kolekcje tworzą dzieła sztuki i rzemiosła z różnych czasów i z różnych rejonów świata, jednak podstawą zbiorów Muzeum są dzieła sztuki polskiej lub z Polską związane. Specyfiką krakowskiego Muzeum jest istnienie w jego strukturze organizacyjnej muzeów biograficznych, upamiętniających najwybitniejszych, wybranych artystów Krakowa: Jana Matejkę, Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, a także kompozytora - Karola Szymanowskiego.

Muzeum sprawuje zarząd i opiekę nad Muzeum i Biblioteką Czartoryskich, które są własnością Fundacji Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie.

Established in 1879, the National Museum in Cracow was first housed in the Sukiennice building, now the seat of one of its divisions. The construction of the Museum's so-called New Building started in 1934, but was interrupted by World War II and did not get completed until 1992. The holdings of several hundred thousand items are preserved not only in the Main Building but also in the divisions, nine of which are in Cracow alone.

Muzeum Narodowe Kraków
Strona główna