Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info. BOŻE NARODZENIE
MATKA BOŻA I ŚWIĘCI NA ZNACZKACH POCZTOWYCH
MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZESTRONA GŁÓWNA
LISTA STRON:   MATKA BOŻAŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENIKANDYDACI NA OŁTARZE
MATKA BOŻA NA ZNACZKACH POCZTOWYCH   
Boże Narodzenie
Boże Narodzenie
Francesco Solimena „Pokłon pasterzy”
Data wydania/Date of issue: 25.11.1991
Nr katalogowy/No.: 3202
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper: biały, średni, gładki, kredowany
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 35 szt./pcs.
Format/Size: 40,5 mm x 54 mm
Nakład/Issue: - 2.145.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: R. Dudzicki
3202


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
3417

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Boże Narodzenie
Boże Narodzenie / Christmas
Data wydania/Date of issue: 27.11.1995
Nr katalogowy/No.: 3417
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 60 szt./pcs.
Format/Size: 25,5 x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 5.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Henryk Chyliński

Zobacz całą serię
Boże Narodzenie
Boże Narodzenie / Christmas
Data wydania/Date of issue: 27.11.1997
Nr katalogowy/No.: 3534
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 x 39,5 mm
Nakład/Issue: - 1.200.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: K. Pągowska

Zobacz całą serię
3534


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
3721

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Boże Narodzenie
Boże Narodzenie / Christmas
Data wydania/Date of issue: 27.11.2000
Nr katalogowy/No.: 3721
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 16 szt./pcs.
Format/Size: 40,5 mm x 40,5 mm
Nakład/Issue: - 13.600.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik

Zobacz całą serię
Boże Narodzenie
Kana Galilejska / Kana Galilejska
Data wydania/Date of issue: 27.11.2000
Nr katalogowy/No.: 3722
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 16 szt./pcs.
Format/Size: 40,5 mm x 40,5 mm
Nakład/Issue: - 10.700.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik

Zobacz całą serię
3722


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
   

Prezentowana seria znaczków została zrealizowana w konwencji średniowiecznego witrażu. Przedstawiono na nich istotne wydarzenia z życia Chrystusa.

3796

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Boże Narodzenie
Szopki dolnośląskie / Christ-child's cribs from Lower Silesia
Data wydania/Date of issue: 27.11.2001
Nr katalogowy/No.: 3796
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 16 szt./pcs.
Format/Size: 40,5 mm x 40,5 mm
Nakład/Issue: - 21.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Janusz Wysocki

Zobacz całą serię
Boże Narodzenie
Szopki dolnośląskie / Christ-child's cribs from Lower Silesia
Data wydania/Date of issue: 27.11.2001
Nr katalogowy/No.: 3797
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 16 szt./pcs.
Format/Size: 40,5 mm x 40,5 mm
Nakład/Issue: - 4.100.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Janusz Wysocki

Zobacz całą serię
3797


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
   

Znaczki prezentują szopki dolnośląskie z kolekcji Henryka Tomaszewskiego, twórcy Pantomimy Wrocławskiej. Te XIX-wieczne cacka sztuki szopkarskiej powstawały głównie na Ziemi Kłodzkiej. Stąd też pochodzi model szopki skrzynkowej o naiwnej, kulisowej konstrukcji architektonicznej i krajobrazowej.
       Tradycje szopki zwanej w Polsce "betlejką" sięgają średniowiecza i mają początek w misteriach kościelnych, które w Europie już w XIII wieku rozpowszechniły zakonne bractwa franciszkańskie. Autorem pierwszej szopki miał być sam św. Franciszek z Asyżu. On to bowiem w 1223 r., w noc Bożego Narodzenia, na leśnej polanie w Greccio zainscenizował żłobek aby wraz z mnichami i wiernymi adorować Dzieciątko Jezus, modlić się i śpiewać.
       Do Polski obyczaj adoracji Dzieciątka Jezus i jasełka kościelne wprowadzili także i rozpowszechnili, najpierw w swych rodzinach zakonnych, a następnie wśród wiernych, misjonarze włoscy i francuscy.

The stamps represent Christ-child's cribs from Lower Silesia from the collection of Henryk Tomaszewski, creator of the Wrocław Pantomime Theatre. The 19th century art masterpieces were created mainly in the Kłodzko region (Ziemia Kłodzka). The model of the box Christ-child's crib, with the naive link architectonic and landscape construction comes from that area as well.
        Traditions of the cribs called "betlejki" in Poland date back to the Medieval Age and they originated in church mysteries popularized by the Franciscan Brothers in Europe in the 13th century. St. Francis of Assis is considered to be the author of the first Christ-child's crib. He staged the trough on a clearing in a forest in Greccio to adore the Jesus Christ, pray, and sing songs together with other monks and believers on the Christmas night in 1223.
        The custom of adoring the Christ the Child and organizing the church Nativity plays was introduced by Italian and French missionaries at first in their monasteries, and then among the believers in Poland.

3933

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Boże Narodzenie
Stajenka Betlejemska / Bethlehem Stable
Data wydania/Date of issue: 27.11.2003
Nr katalogowy/No.: 3933
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 43 mm x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 20.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Andrzej Gosik

Zobacz całą serię
Boże Narodzenie
Zwiastowanie NMP / Annunciation of Holy Lady
Data wydania/Date of issue: 27.11.2003
Nr katalogowy/No.: 3935
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 43 mm
Nakład/Issue: - 2.350.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Andrzej Gosik

Zobacz całą serię
3935


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
3936

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Boże Narodzenie
Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu / The Escape of the Holy Family to Egypt
Data wydania/Date of issue: 27.11. 2003
Nr katalogowy/No.: 3936
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 20 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 43 mm
Nakład/Issue: - 1.300.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Andrzej Gosik

Zobacz całą serię
Boże Narodzenie
Stajenka Betlejemska / Bethlehem Stable
Data wydania/Date of issue: 30.11.2006
Nr katalogowy/No.: 4144
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura / roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 100 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 25,5 mm
Nakład/Issue: - 30.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Marzanna Dąbrowska

Zobacz całą serię
4144


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
   

Autorem pierwszej szopki był podobno św. Franciszek z Asyżu. W taki sposób chciał przybliżyć ludziom historię narodzin Jezusa. Franciszkanie upowszechnili ten piękny element świątecznej scenerii. W okresie świąt szopka obecna jest w każdym polskim kościele, a często i w domach. Święta Bożego Narodzenia w różny sposób obchodzone są przez prawie 1/3 mieszkańców Ziemi, w zależności od lokalnej tradycji i klimatu panującego w danym miejscu globu.

The author of the first Christ-Child's crib was supposedly St. Francis of Assisi. In this way he wished to familiarize people with the history of Jesus' birth. The Franciscans made common this beautiful element of Christmas scenery. In the Christmas period the Christ-Child's crib is present in every Polish church and frequent at peoples' homes.
        Christmas is celebrated in many different ways by almost 1/3 of the world's inhabitants, depending on the local tradition and the climate of the given part of the world.

4192

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Boże Narodzenie
Nicolaus Haberschrack „Pokłon Trzech Króli”
The painting of Nicolaus Haberschrack, „The Adoration of the Magi”
Data wydania/Date of issue: 27.11.2007
Nr katalogowy/No.: 4192
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 39,5 mm
Nakład/Issue: - 3.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Marzanna Dąbrowska

Zobacz całą serię
Boże Narodzenie
Boże Narodzenie / Christmas
Data wydania/Date of issue: 27.11.2009
Nr katalogowy/No.: 4314
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 100 szt./pcs.
Format/Size: 25,5 x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 3.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Ewa Szydłowska

Zobacz całą serię
4314

Powiększ Zoom
Boże Narodzenie
Stajenka Betlejemska / Bethlehem Stable
Data wydania/Date of issue: 25.11.2011
Nr katalogowy/No.: 4393
Technika druku/Printing technology: - offset
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 10 szt./pcs.
Format/Size: 31,25 mm x 25,5 mm
Nakład/Issue: - 3.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Marek Kwiatkowski

Zobacz całą serię

*Zobacz arkusik - See sheet
4393


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
4594

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Boże Narodzenie
Święta Rodzina / Holy Family
Data wydania/Date of issue: 14.11.2014
Nr katalogowy/No.: 4594
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 27 x 54 mm
Nakład/Issue: - 15.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Agnieszka Sancewicz

Zobacz całą serię
Boże Narodzenie
Matka Boża z Dzieciątkiem i Trzej Królowie
Data wydania/Date of issue: 14.11.2014
Nr katalogowy/No.: 4595
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 50 szt./pcs.
Format/Size: 27 x 54 mm
Nakład/Issue: - 2.500.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Agnieszka Sancewicz

Zobacz całą serię
4595


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
4652

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Boże Narodzenie
Boże Narodzenie / Christmas
Data wydania/Date of issue: 16.11.2015
Nr katalogowy/No.: 4652
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 100 szt./pcs.
Format/Size: 25,5 x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 20.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik

Zobacz całą serię
Boże Narodzenie
Boże Narodzenie / Christmas
Data wydania/Date of issue: 16.11.2015
Nr katalogowy/No.: 4653
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 100 szt./pcs.
Format/Size: 25,5 x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 1.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik

Zobacz całą serię
4653


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
4654

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Boże Narodzenie
Boże Narodzenie / Christmas
Data wydania/Date of issue: 16.11.2015
Nr katalogowy/No.: 4654
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 100 szt./pcs.
Format/Size: 25,5 x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 1.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik

Zobacz całą serię
Kartka pocztowa
Boże Narodzenie
Boże Narodzenie / Christmas
Data wydania/Date of issue: 16.11.2015
Nr katalogowy/No.: cp 1731
Format/Size:
Nakład/Issue: - 14.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Maciej Jędrysik

Zobacz całą serię
cp1731

Powiększ Zoom
4734

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Boże Narodzenie
Zwiastowanie NMP / Annunciation of Holy Lady
Data wydania/Date of issue: 16.11.2016
Nr katalogowy/No.: 4734
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 100 szt./pcs.
Format/Size: 25,5 x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 15.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Aleksandra Pietrzak

Zobacz całą serię
Boże Narodzenie
Święta Rodzina / Holy Family
Data wydania/Date of issue: 16.11.2016
Nr katalogowy/No.: 4735
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 100 szt./pcs.
Format/Size: 25,5 x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 3.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Aleksandra Pietrzak

Zobacz całą serię
4735


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
BLOK_297

Powiększ Zoom
Boże Narodzenie
Boże Narodzenie / Christmas
Data wydania/Date of issue: 16.11.2016
Nr katalogowy/No.: Blok 297
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 2 szt./pcs.
Format/Size:
Nakład/Issue: - 100.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Aleksandra Pietrzak

Zobacz całą serię
Boże Narodzenie
Boże Narodzenie / Christmas
Data wydania/Date of issue: 16.11.2017
Nr katalogowy/No.: 4807
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 100 szt./pcs.
Format/Size: 25,5 x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 15.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Agnieszka Sancewicz

Zobacz całą serię
4807


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
4808

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Boże Narodzenie
Boże Narodzenie / Christmas
Data wydania/Date of issue: 16.11.2017
Nr katalogowy/No.: 4808
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 100 szt./pcs.
Format/Size: 25,5 x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 3.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Agnieszka Sancewicz

Zobacz całą serię
Boże Narodzenie
Boże Narodzenie / Christmas
Data wydania/Date of issue: 16.11.2017
Nr katalogowy/No.: 4809
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 100 szt./pcs.
Format/Size: 25,5 x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 3.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Agnieszka Sancewicz

Zobacz całą serię
4809


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
5107

Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
Boże Narodzenie
Boże Narodzenie / Christmas
Data wydania/Date of issue: 16.11.2020
Nr katalogowy/No.: 5107
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 100 szt./pcs.
Format/Size: 25,5 x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 1.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Agnieszka Sancewicz

Boże Narodzenie
Data wydania/Date of issue: 20.10.2022
Nr katalogowy/No.: 5258
Technika druku/Printing technology: - rotograwiura /roto engraving
Papier/Paper: fluorescencyjny / fluorescent
Arkusz sprzedażny/Sales sheet: 100 szt./pcs.
Format/Size: 25,25 x 31,25 mm
Nakład/Issue: - 2.000.000 szt./pcs.
Autor projektu/Designer: Poczta Polska S.A.
5258


Powiększ Zoom

zobacz FDC see FDC
BOŻE NARODZENIE   

Boże Narodzenie po staropolsku zwane Godami lub Godnymi Wielkimi Świętami, jedno z największych świąt chrześcijańskich, ustanowione zostało w kościele w IV w. Termin świąt związany jest z momentem przesilenia zimowego. To czas graniczny, pełen niepokoju i wyczekiwania na zwycięstwo światła nad ciemnością. Dopiero dwa wieki później wprowadzono do liturgii obchody wigilijne, jako przedświęcie Bożego Narodzenia, z obowiązującym postem, modłami, czuwaniem i oczekiwaniem święta. Nazwa Wigilia pochodzi od słów łacińskich: vigiliare - czuwać oraz vigilia - czuwanie, straż nocna, warta.
        Boże Narodzenie zajmuje w polskiej tradycji miejsce szczególne. Z obchodami trzech dni, od 24 do 26 grudnia, związanych jest wiele zwyczajów. Jeśli wierzyć starym przysłowiom - Jaka Wigilia, taki cały rok. Dlatego ten dzień wszyscy starają się przeżyć w zgodzie i spokoju, okazując sobie wzajemną życzliwość. Świąteczne przygotowania kończy nakrycie do wigilijnej wieczerzy, do której wszyscy zasiadają wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdy na niebie. Przy świątecznym stole nie może zabraknąć nakrycia dla niespodziewanego gościa, bowiem w Wigilię drzwi domów są otwarte nawet dla nieznajomych. Poprzedzająca wieczerzę wigilijną ceremonia dzielenia się opłatkiem - charakterystyczna niemal wyłącznie dla polskiej tradycji świątecznej - oznacza pojednanie, miłość, przyjaźń i pokój.
        Boże Narodzenie to święto przepełnione symboliką. Są przedmioty, których w tych dniach nie może zabraknąć w żadnym domu. Bez nich święta tracą swój niepowtarzalny charakter. Przede wszystkim choinka, która do Polski przybyła z Niemiec w pierwszej połowie XIX w. Wiecznie zielone drzewko jest znakiem niezniszczalności sił tkwiących w przyrodzie. Z kolei umieszczone pod świątecznym obrusem sianko, ma przypominać że, właśnie na sianie złożono narodzonego Jezusa Chrystusa. W wielu polskich domach w święta pojawia się jemioła. Zgodnie ze starym zwyczajem wiesza się ją pod sufitem i właśnie tutaj można się bezkarnie całować.

Christmas, one of the most important Christian holiday has been set up in the church in the IV century. The date of this holiday is connected with the moment of the winter solstice. Only two centuries later has been introduce into the liturgy the ceremony of Christmas Eve as before-feast of Christmas with the obligatory fasting, praying, and expecting the holiday.
        Christmas occupies in Polish tradition a special place. With the celebration of the 3 days are connected many customs. According to old proverbs - How the Christmas Eve is, so will be the whole year. For this reason this day people try to spent in peace and harmony. The preparation to the feast end with laying the table for Christmas Eve dinner which start when the first star appears on the sky. At the table must be a cover for the unexpected guest because on this evening the doors of the houses are open even to unknown people. Before the dinner there is the ceremony of sharing out of the wafer - a tradition typical almost only for Polish Christmas tradition - it means reconciliation, love friendship and peace.
        Christmas if full of symbols. First of all the Christmas tree that came to Poland from Germany in the first half of XIX century. The ever green tree is a sign of the forces hidden in the nature. Then the hay put under the Christmas table-cloth reminds that it is on the hay that has been laid down the new born Jesus Christ. In many Polish houses there are branches of mistletoe under which it is allowed to kiss.

Boże Narodzenie
Strona główna