POLSKA - ZNACZKI POCZTOWE • POLAND - POSTAGE STAMPS
CzechyPolska znaczkiPolska całostkiSłowacjaWatykanSTRONA GŁÓWNA
KRÓLESTWO POLSKIE 1860 RZECZPOSPOLITA POLSKA + PORT GDAŃSK 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924PG 1925PG 1927 1928PG 1930 1932PG 1933 1934 1935PG 1936 1937PG 1938PG 1939 WYDANIA RZĄDU NA EMIGRACJI   1941 1943 1944 1945 POLSKA LUDOWA 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
7.02 2014 / Ceny z roku 2020
XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie „Soczi 2014”
XXII Olympic Winter Games „Sochi 2014”
Technika druku / Printing Method: offset + suche tłoczenie PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Agata Tobolczyk
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 2 x 2 znaczki
Format znaczka / Size: 43 x 31,25 mm / 125 x 90 mm (blok)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4508 • 4509 • 4508-4509 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4508 --- --- 1,75 wielobarwny 1,75 5,00 3,00 150 000
4509 --- --- 5,00 wielobarwny 5,00 9,00 6,00 150 000
Seria:(2) 6,75 14,00 9,00 FDC: 20,00+


BLOK 254

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
BLOK 254 (BLOK 225) --- --- 1,75 x 2 + 5,00 x 2 wielobarwny 13,50 40,00+ 30,00+ 75 000
22.02 2014 / Ceny z roku 2020
200. rocznica urodzin Oskara Kolberga
200th anniversary of the birth of Oskar Kolberg
Technika druku / Printing Method: rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Karol Tabaka
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 12 znaczków (4x3. w układzie tête-bêche)
Format znaczka / Size: 31,25 x 39,5 mm / 152 x 158 mm (arkusik)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4510 • Ark 4510 • 4510 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4510 --- --- 4,20 szary, niebieski 4,20 9,00+ 7,00+ 300 000
Arkusik 4510 --- --- 4,20 x 12 szary, niebieski 50,40 135,00 95,00 25 000
Seria:(2) 54,60 144,00 102,00 FDC: 12,00


4510 tête-bêche1 • 4510 tête-bêche2 • 4510 tête-bêche3 • 4510 tête-bêche4

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4510 tête-bêche1 --- --- 4,20 x 2 szary, niebieski 8,40 28,00+ 18,00+ -
4510 tête-bêche2 --- --- 4,20 x 2 szary, niebieski 8,40 28,00+ 18,00+ -
4510 tête-bêche3 --- --- 4,20 x 2 szary, niebieski 8,40 28,00+ 18,00+ -
4510 tête-bêche4 --- --- 4,20 x 2 szary, niebieski 8,40 28,00+ 18,00+ -
Seria:(4) 33,60 112,00 72,00
7.03 2014 / Ceny z roku 2020
IAAF Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce
IAAF World Indoor Championships
Technika druku / Printing Method: offset i sitodruk PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Agata Tobolczyk
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 4 znaczki
Format znaczka / Size: 51 x 39,5 mm / 149 x 115 mm (blok)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4511 • BLOK 255 • 4511 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4511 --- --- 5,00 wielobarwny 5,00 9,00+ 8,00+ 150 000
BLOK 255 (Arkusik 4511) --- --- 5,00 x 4 wielobarwny 20,00 45,00+ 40,00+ 38 000
Seria:(2) 25,00 54,00 48,00 FDC: 8,50
26.03 2014 / Ceny z roku 2020
Wielkanoc
Easter
Technika druku / Printing Method: rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Agnieszka Sancewicz
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11¾:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 100 znaczków
Format znaczka / Size: 25,5 x 31,25 mm
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4512 • 4513 • 4512 FDC • 4513 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4512 --- --- 1,75 wielobarwny 1,75 6,00+ 3,00+ 20 000 000
4513 --- --- 5,00 wielobarwny 5,00 12,00+ 6,00+ 1 000 000
Seria:(2) 6,75 18,00 9,00 FDC: 20,00+
28.03 2014 / Ceny z roku 2020
650. rocznica konsekracji Katedry Wawelskiej
650th. anniversary of consecration of Wawel Cathedral
Technika druku / Printing Method: staloryt i rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Marzanna Dąbrowska
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 2 znaczki
Format znaczka / Size: 27 x 54 mm / 77 x 77 mm (blok i czarnodruk)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4514 • 4515 • BLOK 256 • BLOK 256 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4514 --- --- 4,20 czerwony, czarny 4,20 5,00+ 3,00+ 200 000
4515 --- --- 8,30 czerwony, czarny 8,30 9,00+ 5,00+ 200 000
BLOK 256 (BLOK 226) --- --- 4,20 + 8,30 czerwony, czarny 12,50 22,00+ 17,00+ 200 000
Seria:(3) 25,00 36,00 25,00 FDC: 25,00+


BLOK 256ND

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
BLOK 256ND (BLOK 226ND) --- --- - czarny 0,00 35,00+ 0,00 40 000
2.04 2014 / Ceny z roku 2020
Kanonizacja papieży Jana Pawła II i papieża Jana XXIII
Canonization of popes John Paul II and Pope John XXIII

Zobacz / See: Watykan 1664
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Marzanna i Jacek Dąbrowscy
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 2 znaczki
Format znaczka / Size: 31,25 x 39,5 mm / 121 x 75 mm (blok)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4516 • 4517 • BLOK 257 • BLOK 257 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4516 --- --- 5,00 wielobarwny 5,00 5,50 2,75 200 000
4517 --- --- 5,00 wielobarwny 5,00 5,50 2,75 200 000
BLOK 257 (BLOK 227) --- --- 5,00 + 5,00 wielobarwny 10,00 25,00+ 18,00+ 200 000
Seria:(3) 20,00 36,00 23,50 FDC: 30,00+
2.04 2014 / Ceny z roku 2020
Kanonizacja Jana Pawła II
Canonization of Pope John Paul II

Zobacz / See: Watykan 1661
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Marzanna i Jacek Dąbrowscy
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11 - 4518 / ZG 11½ - bloki
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 6 znaczków / 1 znaczek (bloki)
Format znaczka / Size: 31,25 x 43 mm (4518), 39,5 x 51 mm (4519 i 4520) / 152 x 125 mm (arkusik), 75 x 100 mm (bloki)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny

Aureola wokół głowy papieża jest utworzona z wykonanych mikrodrukiem napisów (w siedmiu liniach):

• Totus Tuus! Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Musicie być mocni w wierze! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi! Chrześcijanin powołany jest w Jezusie Chrystusie do zwycięstwa. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali! Nie lękajcie się miłości, która stawia człowiekowi wymagania!

• Nie lękajcie się być świętymi! Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna! Antysemityzm jest postawą niedającą się pogodzić z nauką Jezusa Chrystusa! Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście! Sursum Corda! W górę serca! Nie ma solidarności bez miłości! Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy «Krzyk Biednych»!

• Wypłyń na głębię! Niech przebaczenie rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu! Bądźcie świadomi miłosierdzia! Nauczcie się kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne! Jestem radosny, wy też bądźcie! Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.

• Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd! Jak można kochać Boga który jest niewidzialny, nie kochając człowieka który jest obok nas. Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

• Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia! Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę. Bóg, ukazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie.

• Bóg szczególnie upodobał sobie ubogich. W ich twarzach odbija się Chrystus. Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb. Bądźcie solą, która daje chrześcijański smak życiu. Bądźcie światłem, które świeci w mrokach obojętności i egoizmu.

• Bądźcie apostołami prawdy! Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei i miłości. Chrystus jest bramą, ale jest też drogą, prawdą i życiem. Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. W życiu i śmierci Totus Tuus przez Niepokalaną.


4518 • Ark 4518 • 4518 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4518 --- --- 2,35 wielobarwny 2,35 6,00+ 4,00+ 1 500 000
Arkusik 4518 --- --- 2,35 x 6 wielobarwny 14,10 36,00 25,00 250 000
Seria:(2) 16,45 42,00 29,00 FDC: 8,00+


4519 • BLOK 258 • BLOK 258 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4519 --- --- 5,00 wielobarwny 5,00 8,00 6,00 200 000
BLOK 258 (BLOK 228) --- --- 5,00 wielobarwny 5,00 12,00+ 8,00 200 000
Seria:(2) 10,00 20,00 14,00 FDC: 15,00+


4520 • BLOK 259 • BLOK 259 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4520 --- --- 8,50 wielobarwny 8,50 12,00 7,00+ 200 000
BLOK 259 (BLOK 229) --- --- 8,50 wielobarwny 8,50 16,00+ 8,00+ 200 000
Seria:(2) 17,00 28,00 15,00 FDC: 16,00
11.04 2014 / Ceny z roku 2018
Polscy Złoci Medaliści
Polish Gold Medal Winners
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Marzanna Dąbrowska
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 3 znaczki
Format znaczka / Size: 43 x 31,25 mm / 82 x 121 mm (blok)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4521 • 4522 • 4523 • 4521-4523 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4521 --- --- 4,20 wielobarwny 4,20 5,00 3,00 150 000
4522 --- --- 4,20 wielobarwny 4,20 5,00 3,00 150 000
4523 --- --- 4,20 wielobarwny 4,20 5,00 3,00 150 000
Seria:(3) 12,60 15,00 9,00 FDC: 23,00


Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
BLOK 260 (BLOK 230) --- --- 4,20 x 3 wielobarwny 12,60 22,00 16,00 150 000
24.04 2014 / Ceny z roku 2020
100. rocznica urodzin Jana Karskiego
100th anniversary of the birth of Jan Karski
Technika druku / Printing Method: rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Agata Tobolczyk
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 12 znaczków (4x3. w układzie tête-bêche)
Format znaczka / Size: 31,25 x 39,5 mm / 152 x 158 (arkusik)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4524 • Ark 4524 • 4524 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4524 --- --- 4,20 szary, niebieski 4,20 10,00+ 8,00+ 300 000
Arkusik 4524 --- --- 4,20 x 12 szary, niebieski 50,40 200,00+ 100,00+ 25 000
Seria:(2) 54,60 210,00 108,00 FDC: 12,00+


4524 tête-bêche1 • 4524 tête-bêche2 • 4524 tête-bêche3 • 4524 tête-bêche4

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4524 tête-bêche1 --- --- 4,20 x 2 szary, niebieski 8,40 28,00+ 20,00+ -
4524 tête-bêche2 --- --- 4,20 x 2 szary, niebieski 8,40 28,00+ 20,00+ -
4524 tête-bêche3 --- --- 4,20 x 2 szary, niebieski 8,40 28,00+ 20,00+ -
4524 tête-bêche4 --- --- 4,20 x 2 szary, niebieski 8,40 28,00+ 20,00+ -
Seria:(4) 33,60 112,00 80,00
1.05 2014 / Ceny z roku 2020
10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
10th anniversary of Poland's accession to the European Union
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Magdalena Błażków
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 9 znaczków
Format znaczka / Size: 39,5 x 31,25 mm / 154 x 121 mm (arkusik)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4525 • Ark 4525 • 4525 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4525 --- --- 5,20 wielobarwny 5,20 9,00+ 7,00+ 150 003
Arkusik 4525 --- --- 5,20 x 9 wielobarwny 46,80 100,00+ 70,00+ 17 000
Seria:(2) 52,00 109,00 77,00 FDC: 10,00+
5.05 2014 / Ceny z roku 2020
EUROPA
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Małgorzata Myszka
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 12 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 43 mm / 152 x 168 mm (arkusik) / 70 x 90 mm (nowodruki)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4526 • Ark 4526 • 4526 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4526 --- --- 5,20 wielobarwny 5,20 15,00+ 8,00+ 300 000
Arkusik 4526 --- --- 5,20 x 12 wielobarwny 62,40 400,00 200,00 25 000
Seria:(2) 67,60 415,00 208,00 FDC: 9,00


4526NDA • 4526NDB

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4526NDA --- --- - wielobarwny 0,00 65,00 0,00 10 000
4526NDB --- --- - wielobarwny 0,00 65,00 0,00 10 000
Seria:(2) 0,00 130,00 0,00
15.05 2014 / Ceny z roku 2020
Międzynarodowy Rok Rodziny
International Year of the Family
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Karol Tabaka
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 9 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 43 mm / 168 x 121 mm (arkusik)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4527 • Ark 4527 • 4527 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4527 --- --- 2,35 wielobarwny 2,35 6,00+ 4,00+ 180 000
Arkusik 4527 --- --- 2,35 x 9 wielobarwny 21,15 95,00+ 45,00 20 000
Seria:(2) 23,50 101,00 49,00 FDC: 8,00+
18.05 2014 / Ceny z roku 2020
70. rocznica bitwy pod Monte Cassino
70th Anniversary of Monte Cassino Battle
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Agnieszka Sancewicz
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 12 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 43 mm / 152 x 172 (arkusik)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4528 • Ark 4528 • 4528 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4528 --- --- 1,75 wielobarwny 1,75 7,00+ 5,00+ 150 000
Arkusik 4528 --- --- 1,75 X 12 wielobarwny 21,00 160,00+ 80,00+ 13 000
Seria:(2) 22,75 167,00 85,00 FDC: 7,00
28.05 2014 / Ceny z roku 2020
Święto Wolności
Freedom Day
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Agnieszka Sancewicz
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 6 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 39,5 mm / 122 x 115 (arkusik)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4529 • Ark 4529 • 4529 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4529 --- --- 2,35 wielobarwny 2,35 5,00+ 3,00+ 150 000
Arkusik 4529 --- --- 2,35 x 6 wielobarwny 14,10 65,00+ 35,00+ 25 000
Seria:(2) 16,45 70,00 38,00 FDC: 5,50
1.06 2014 / Ceny z roku 2020
Magiczny świat Disneya
The magical Disney world
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Agnieszka Sancewicz
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 1 znaczek
Format znaczka / Size: 43 x 31,25 mm / 90 x 70 mm (blok)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4530 • BLOK 261 • BLOK 261 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4530 --- --- 5,20 wielobarwny 5,20 9,00+ 7,00+ 180 000
BLOK 261 (BLOK 231) --- --- 5,20 wielobarwny 5,20 12,00+ 9,00+ 180 000
Seria:(2) 10,40 21,00 16,00 FDC: 15,00+
27.06 2014 / Ceny z roku 2018
Wybitni polscy trenerzy
Prominent Polish trainers
Technika druku / Printing Method: rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Agata Tobolczyk
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 4 znaczki
Format znaczka / Size: 39,5 x 31,25 mm / 115 x 90 mm (blok)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4531 • 4532 • 4533 • 4534

4531 FDC • 4532 FDC • 4533 FDC • 4534 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4531 --- --- 2,35 wielobarwny 2,35 4,00 3,00 200 000
4532 --- --- 2,35 2,35 4,00 3,00 200 000
4533 --- --- 2,35 2,35 4,00 3,00 200 000
4534 --- --- 2,35 2,35 4,00 3,00 200 000
Seria:(4) 9,40 16,00 12,00 FDC: 22,00


BLOK 262

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
BLOK 262 (BLOK 232) --- --- 2,35 x 4 wielobarwny 9,40 18,00 14,00 200 000
11.07 2014 / Ceny z roku 2020
Historia Polskiej fotografii
History of polish photography
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Agata Tobolczyk
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 12 znaczków (3 x 4)
Format znaczka / Size: 43 x 31,25 mm / 168 x 152 mm (arkusik)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4535 • 4536 • 4537 • 4538

4535-4536 FDC • 4537-4538 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4535 --- --- 1,75 wielobarwny 1,75 4,00 2,00 200 000
4536 --- --- 2,35 wielobarwny 2,35 4,50 3,50 200 000
4537 --- --- 3,75 wielobarwny 3,75 6,50 4,00 200 000
4538 --- --- 4,20 wielobarwny 4,20 7,00 4,50 200 000
Seria:(4) 12,05 22,00 14,00 FDC: 23,00


4535-4538 • Ark 4535-4538

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4535-4538 --- --- 1,75 + 2,35 + 3,75 + 4,20 wielobarwny 12,05 24,00+ 15,00+ 200 000
Arkusik 4535-4538 --- --- (1,75 + 2,35 + 3,75 + 4,20) x 3 wielobarwny 36,15 75,00+ 50,00 67 000
Seria:(2) 48,20 99,00 65,00
18.07 2014 / Ceny z roku 2020
Polskie produkty regionalne - jabłko
Polish regional products - apple

Zobacz / See: 4468 • 4627 • 4704 • 4804 • 4854
Technika druku / Printing Method: rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Agnieszka Sancewicz
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 9 znaczków
Format znaczka / Size: 43 x 31,25 mm / 168 x 122 mm (arkusik) / 70 x 90 mm (nowodruki)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4539 • Ark 4539 • 4539 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4539 --- --- 5,00 wielobarwny 5,00 10,00 7,00 200 000
Arkusik 4539 --- --- 5,00 x 9 wielobarwny 45,00 140,00+ 70,00 22 000
Seria:(2) 50,00 150,00 77,00 FDC: 11,00


4539NDA • 4539NDB

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4539NDA --- --- - wielobarwny 0,00 70,00 0,00 10 000
4539NDB --- --- - wielobarwny 0,00 70,00 0,00 10 000
Seria:(2) 0,00 140,00 0,00
31.07 2014 / Ceny z roku 2020
Polskie ptaki
Polish birds
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Marzanna Dąbrowska
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 1 znaczek
Format znaczka / Size: 31,25 x 43 mm / 90 x 70 mm (blok)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4540 • BLOK 263 • BLOK 233 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4540 --- --- 5,50 wielobarwny 5,50 8,00+ 6,00+ 200 000
BLOK 263 (BLOK 233) --- --- 5,50 wielobarwny 5,50 12,00+ 9,00+ 200 000
Seria:(2) 11,00 20,00 15,00 FDC: 15,00+
1.08 2014 / Ceny z roku 2020
70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
The 70th anniversary of the Warsaw Uprising
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Agnieszka Sancewicz
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 1 znaczek
Format znaczka / Size: 31,25 x 43 mm / 70 x 90 mm (blok)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4541 • BLOK 264 • BLOK 234 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4541 --- --- 5,20 wielobarwny 5,20 7,00 5,00 150 000
BLOK 264 (BLOK 234) --- --- 5,20 wielobarwny 5,20 12,00+ 8,00+ 150 000
Seria:(2) 10,40 19,00 13,00 FDC: 15,00+
6.08 2014 / Ceny z roku 2020
Legiony Polskie
Polish Legions
Technika druku / Printing Method: staloryt i rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Karol Tabaka, Przemysław Krajewski
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 1 znaczek
Format znaczka / Size: 54 x 54 mm / 77 x 104 mm (blok i czarnodruk)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4542 • BLOK 265 • BLOK 235 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4542 --- --- 8,50 wielobarwny 8,50 10,00 7,00 200 000
BLOK 265 (BLOK 235) --- --- 8,50 wielobarwny 8,50 15,00+ 10,00 200 000
Seria:(2) 17,00 25,00 17,00 FDC: 18,00+


BLOK 265 ND

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
BLOK 265 ND (BLOK 235 ND) --- --- - czarny 0,00 40,00+ 0,00 40 000
14.08 2014 / Ceny z roku 2020
Madonny Kresowe
Madonnas of the Eastern Borderlands
Technika druku / Printing Method: rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Agnieszka Sancewicz
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 9 znaczków
Format znaczka / Size: 40,5 x 54 mm / 158 x 212 (arkusiki)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4543 • 4544 • 4543 FDC • 4544 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4543 --- --- 1,75 wielobarwny 1,75 4,00+ 3,00+ 200 000
4544 --- --- 4,20 wielobarwny 4,20 10,00+ 6,00+ 200 000
Seria:(2) 5,95 14,00 9,00 FDC: 20,00+


Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
Arkusik 4543 --- --- 1,75 x 9 wielobarwny 15,75 90,00+ 45,00+ 22 000
Arkusik 4544 --- --- 4,20 x 9 wielobarwny 37,80 80,00+ 50,00+ 22 000
Seria:(2) 53,55 170,00 95,00
29.08 2014 / Ceny z roku 2020
Grzyby w polskich lasach
Mushrooms in polish forests
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Marzanna Dąbrowska
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 4 znaczki
Format znaczka / Size: 43 x 31,25 mm / 125 x 153 mm (blok)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4545 • 4546 • 4547 • 4548

4545+4548 FDC • 4546+4547 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4545 --- --- 1,75 wielobarwny 1,75 2,50 1,50 400 000
4546 --- --- 2,35 wielobarwny 2,35 3,00 1,90 400 000
4547 --- --- 3,75 wielobarwny 3,75 4,50 2,50 400 000
4548 --- --- 4,20 wielobarwny 4,20 5,00 3,10 400 000
Seria:(4) 12,05 15,00 9,00 FDC: 32,00+


4545pp • 4546pp

4547pp • 4548pp

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4545 przywieszka z prawej --- --- 1,55 wielobarwny 1,75 2,50 1,50 400 000
4546 przywieszka z prawej --- --- 1,95 wielobarwny 2,35 3,00 1,90 400 000
4547 przywieszka z prawej --- --- 3,00 wielobarwny 3,75 4,50 2,50 400 000
4548 przywieszka z prawej --- --- 4,15 wielobarwny 4,20 5,00 3,10 400 000
Seria:(4) 12,05 15,00 9,00


BLOK 266

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
BLOK 266 (BLOK 236) --- --- 1,55 + 1,95 + 3,00 + 4,15 wielobarwny 12,05 29,00+ 18,00+ 400 000
30.08 2014 / Ceny z roku 2018
Mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014
Volleyball Men's World Championship Poland 2014
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Karol Tabaka
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 6 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 43 mm / 121 x 125 mm (blok)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4549 • 4550 • 4551 • 4552 • 4553 • 4554

4549+4552 FDC • 4550+4553 FDC • 4551+4554 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4549 --- --- 1,75 wielobarwny 1,75 2,50 1,50 300 000
4550 --- --- 1,75 wielobarwny 1,75 2,50 1,50 300 000
4551 --- --- 2,35 wielobarwny 2,35 3,00 2,00 300 000
4552 --- --- 5,00 wielobarwny 5,00 5,50 3,00 300 000
4553 --- --- 5,10 wielobarwny 5,10 6,00 3,50 300 000
4554 --- --- 5,50 wielobarwny 5,50 6,50 3,50 300 000
Seria:(6) 21,45 26,00 15,00 FDC: 46,00


Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
BLOK 267 (BLOK 237) --- --- 1,75 + 1,75 + 2,35 + 5,00 + 5,10 + 5,50 wielobarwny 21,45 45,00 26,00 300 000
5.09 2014 / Ceny z roku 2020
Uśmiech leczy
Smiling cures
Technika druku / Printing Method: rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Agata Tobolczyk
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 12 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 43 mm / 157 x 172 mm (arkusik)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4555 • Ark 4555 • 4555 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4555 --- --- 1,75 wielobarwny 1,75 6,00+ 3,00 200 000
Arkusik 4555 --- --- 1,75 X 12 wielobarwny 21,00 100,00+ 55,00+ 17 000
Seria:(2) 22,75 106,00 58,00 FDC: 8,00+
26.09 2014 / Ceny z roku 2020
Sztuka ulicy - Street Art
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Robert Duczkowski
Autorka muralu: Natalia Rak
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 1 znaczek
Format znaczka / Size: 43 x 62,5 mm / 90 x 82 mm (blok)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4556 • BLOK 268 • BLOK 238 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4556 --- --- 4,20 wielobarwny 4,20 9,00 6,00 120 000
BLOK 268 (BLOK 238) --- --- 4,20 wielobarwny 4,20 14,00+ 9,00+ 120 000
Seria:(2) 8,40 23,00 15,00 FDC: 15,00+
29.09 2014 / Ceny z roku 2020
Alternatywne źródła energii
Alternative energy sources
Technika druku / Printing Method: rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Karol Tabaka
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 8 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 43 mm / 152 x 125 mm (arkusik)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4557 • 4558 • 4559 • 4560 • 4557+4560 FDC • 4558+4559 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4557 --- --- 1,75 wielobarwny 1,75 3,00 2,50 120 000
4558 --- --- 2,35 wielobarwny 2,35 3,50 3,00 120 000
4559 --- --- 3,75 wielobarwny 3,75 5,50 3,50 120 000
4560 --- --- 4,20 wielobarwny 4,20 7,00 5,00 120 000
Seria:(4) 12,05 19,00 14,00 FDC: 22,00+


Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4557-4560 --- --- 1,75 + 2,35 + 3,75 +4,20 wielobarwny 12,05 22,00+ 16,00+ 120 000
Arkusik 4557-4560 --- --- (1,75 + 2,35 + 3,75 +4,20) x 2 wielobarwny 24,10 55,00+ 40,00+ 60 000
Seria:(2) 36,15 77,00 56,00
30.09 2014 / Ceny z roku 2020
Zjawiska meteorologiczne
Meteorological phenomena
Technika druku / Printing Method: offset i sitodruk
Projekt / Graphic designer: Marzanna Dąbrowska
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 12 znaczków
Format znaczka / Size: 43 x 31,25 mm / 211 x 121 mm (arkusik)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4561 • 4562 • 4563 • 4564 • 4561-4564 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4561 --- --- 1,75 wielobarwny 1,75 3,50 2,50 200 000
4562 --- --- 2,35 wielobarwny 2,35 4,00 3,00 200 000
4563 --- --- 4,20 wielobarwny 4,20 7,00+ 5,00+ 200 000
4564 --- --- 5,50 wielobarwny 5,50 8,50+ 5,50 200 000
Seria:(4) 13,80 23,00 16,00 FDC: 19,00


4561-4564 • Ark 4561-4564

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4561-4564 --- --- 1,75 + 2,35 + 4,20 +5,50 wielobarwny 13,80 22,00 16,00 200 000
Arkusik 4561-4564 --- --- (1,75 + 2,35 + 4,20 +5,50) x 3 wielobarwny 41,40 70,00 55,00 22 000
Seria:(2) 55,20 92,00 71,00
2.10 2014 / Ceny z roku 2020
100. rocznica urodzin Jana Nowaka-Jeziorańskiego
100th birthday of Jan Nowak-Jeziorański
Technika druku / Printing Method: rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Karol Tabaka
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 12 znaczków (4x3. w układzie tête-bêche)
Format znaczka / Size: 31,25 x 39,5 mm / 156 x 158 mm (arkusik)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4565 • Ark 4565 • 4565 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4565 --- --- 4,20 czarny, szary, czerwony 4,20 10,00+ 6,00 300 000
Arkusik 4565 --- --- 4,20 x 12 czarny, szary, czerwony 50,40 165,00+ 95,00+ 25 000
Seria:(2) 54,60 175,00 101,00 FDC: 12,00+


4565 tête-bêche1 • 4565 tête-bêche2 • 4565 tête-bêche3 • 4565 tête-bêche4

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4565 tête-bêche1 --- --- 4,20 x 2 czarny, szary, czerwony 8,40 28,00+ 18,00+ -
4565 tête-bêche2 --- --- 4,20 x 2 czarny, szary, czerwony 8,40 28,00+ 18,00+ -
4565 tête-bêche3 --- --- 4,20 x 2 czarny, szary, czerwony 8,40 28,00+ 18,00+ -
4565 tête-bêche4 --- --- 4,20 x 2 czarny, szary, czerwony 8,40 28,00+ 18,00+ -
Seria:(4) 33,60 112,00 72,00
10.10 2014 / Ceny z roku 2018
XXI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Warszawa 2014
XXI National Philatelic Exhibition Warsaw 2014
Technika druku / Printing Method: rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Jacek Konarzewski
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½:11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 12 znaczków + 4 przywieszki i 8 znaczków + 4 przywieszki
Format znaczka / Size: 31,25 x 43 mm / 152 x 211 mm (arkusiki) / 150 x 210 mm (blok)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4566 • 4567 • 4568 • 4569 • 4570 • 4571 • 4572 • 4573

4566+4573 FDC • 4567+4572 FDC • 4568+4571 FDC • 4569+4570 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4566 --- --- 0,35 wielobarwny 0,35 0,50 0,30 615 000
4567 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 0,70 0,40 615 000
4568 --- --- 0,55 wielobarwny 0,55 0,80 0,50 615 000
4569 --- --- 0,65 wielobarwny 0,65 1,00 0,70 615 000
4570 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 2,50 0,80 615 000
4571 --- --- 1,20 wielobarwny 1,20 2,50 2,00 615 000
4572 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 3,00 2,00 615 000
4573 --- --- 1,40 wielobarwny 1,40 3,00 2,30 615 000
Seria:(8) 7,00 14,00 9,00 FDC: 14,00


4566pl 1 • 4567pl 1 • 4568pl 1 • 4569pl 1

4570pl 1 • 4571pl 1 • 4572pl 1 • 4573pl 1

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4566 przywieszka z lewej 1 --- --- 0,35 wielobarwny 0,35 2,00 1,50 -
4567 przywieszka z lewej 1 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 2,00 1,50 -
4568 przywieszka z lewej 1 --- --- 0,55 wielobarwny 0,55 3,00 2,00 -
4569 przywieszka z lewej 1 --- --- 0,65 wielobarwny 0,65 3,00 2,00 -
4570 przywieszka z lewej 1 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 5,00 2,00 -
4571 przywieszka z lewej 1 --- --- 1,20 wielobarwny 1,20 5,00 3,00 -
4572 przywieszka z lewej 1 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 5,00 3,00 -
4573 przywieszka z lewej 1 --- --- 1,40 wielobarwny 1,40 5,00 3,00 -
Seria:(8) 7,00 30,00 18,00


4566pp 2 • 4567pp 2 • 4568pp 2 • 4569pp 2

4570pp 2 • 4571pp 2 • 4572pp 2 • 4573pp 2

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4566 przywieszka z prawej 2 --- --- 0,35 wielobarwny 0,35 2,00 1,50 -
4567 przywieszka z prawej 2 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 2,00 1,50 -
4568 przywieszka z prawej 2 --- --- 0,55 wielobarwny 0,55 3,00 2,00 -
4569 przywieszka z prawej 2 --- --- 0,65 wielobarwny 0,65 3,00 2,00 -
4570 przywieszka z prawej 2 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 5,00 2,00 -
4571 przywieszka z prawej 2 --- --- 1,20 wielobarwny 1,20 5,00 3,00 -
4572 przywieszka z prawej 2 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 5,00 3,00 -
4573 przywieszka z prawej 2 --- --- 1,40 wielobarwny 1,40 5,00 3,00 -
Seria:(8) 7,00 30,00 18,00


4566pl 3 • 4567pl 3 • 4568pl 3 • 4569pl 3

4570pl 3 • 4571pl 3 • 4572pl 3 • 4573pl 3

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4566 przywieszka z lewej 3 --- --- 0,35 wielobarwny 0,35 2,00 1,50 -
4567 przywieszka z lewej 3 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 2,00 1,50 -
4568 przywieszka z lewej 3 --- --- 0,55 wielobarwny 0,55 3,00 2,00 -
4569 przywieszka z lewej 3 --- --- 0,65 wielobarwny 0,65 3,00 2,00 -
4570 przywieszka z lewej 3 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 5,00 2,00 -
4571 przywieszka z lewej 3 --- --- 1,20 wielobarwny 1,20 5,00 3,00 -
4572 przywieszka z lewej 3 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 5,00 3,00 -
4573 przywieszka z lewej 3 --- --- 1,40 wielobarwny 1,40 5,00 3,00 -
Seria:(8) 7,00 30,00 18,00


4566pp 4 • 4567pp 4 • 4568pp 4 • 4569pp 4

4570pp 4 • 4571pp 4 • 4572pp 4 • 4573pp 4

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4566 przywieszka z prawej 4 --- --- 0,35 wielobarwny 0,35 2,00 1,50 -
4567 przywieszka z prawej 4 --- --- 0,45 wielobarwny 0,45 2,00 1,50 -
4568 przywieszka z prawej 4 --- --- 0,55 wielobarwny 0,55 3,00 2,00 -
4569 przywieszka z prawej 4 --- --- 0,65 wielobarwny 0,65 3,00 2,00 -
4570 przywieszka z prawej 4 --- --- 1,10 wielobarwny 1,10 5,00 2,00 -
4571 przywieszka z prawej 4 --- --- 1,20 wielobarwny 1,20 5,00 3,00 -
4572 przywieszka z prawej 4 --- --- 1,30 wielobarwny 1,30 5,00 3,00 -
4573 przywieszka z prawej 4 --- --- 1,40 wielobarwny 1,40 5,00 3,00 -
Seria:(8) 7,00 30,00 18,00


Ark 4566 • Ark 4567

Ark 4568 • Ark 4569

Ark 4570 • Ark 4571

Ark 4572 • Ark 4573

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
Arkusik 4566 --- --- 0,35 x 12 wielobarwny 4,20 8,50 5,00 50 000
Arkusik 4567 --- --- 0,45 x 12 wielobarwny 5,40 10,93 6,40 50 000
Arkusik 4568 --- --- 0,55 x 12 wielobarwny 6,60 13,36 7,85 50 000
Arkusik 4569 --- --- 0,65 x 12 wielobarwny 7,80 15,79 9,30 50 000
Arkusik 4570 --- --- 1,10 x 12 wielobarwny 13,20 26,71 15,70 50 000
Arkusik 4571 --- --- 1,20 x 12 wielobarwny 14,40 29,14 17,15 50 000
Arkusik 4572 --- --- 1,30 x 12 wielobarwny 15,60 31,57 18,60 50 000
Arkusik 4573 --- --- 1,40 x 12 wielobarwny 16,80 34,00 20,00 50 000
Seria:(8) 84,00 170,00 100,00


BLOK 269

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
BLOK 269 (BLOK 239) --- --- 0,35 + 0,45 + 0,55 + 0,65 + 1,10 + 1,20 + 1,30 + 1,40 wielobarwny 7,00 140,00 150,00 15 000
14.10 2014 / Ceny z roku 2020
50. rocznica urodzin Stefana Żeromskiego
50th anniversary of the birth of Stefan Zeromski
Technika druku / Printing Method: offset
Projekt / Graphic designer: Agata Tobolczyk
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 9 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 39,5 mm / 121 x 154 mm (arkusik)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4574 • Ark 4574 • 4574 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4574 --- --- 4,20 wielobarwny 4,20 8,00 6,00 150 000
Arkusik 4574 --- --- 4,20 x 9 wielobarwny 37,80 80,00+ 60,00 17 000
Seria:(2) 42,00 88,00 66,00 FDC: 9,00
18.10 2014 / Ceny z roku 2020
Złoci Medaliści FIVB Mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014
Gold Medalists FIVB World Championships in men's volleyball Poland 2014
Technika druku / Printing Method: rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Jacek Konarzewski
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 16 znaczków + 4 przywieszki
Format znaczka / Size: 43 x 31,25 mm / 211 x 184 mm (arkusik)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4575 • 4576 • 4577 • 4578

4579 • 4580 • 4581 • 4582

4583 • 4584 • 4585 • 4586

4587 • 4588 • 4589 • 4590

4575-4578 FDC • 4579-4582 FDC • 4583-4586 FDC • 4587-4590 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4575 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 1,50 1,00 240 000
4576 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 1,50 1,00 240 000
4577 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 1,50 1,00 240 000
4578 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 1,50 1,00 240 000
4579 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 2,00 1,00 240 000
4580 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 2,00 1,00 240 000
4581 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 2,00 1,00 240 000
4582 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 2,00 1,00 240 000
4583 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 2,00 1,00 240 000
4584 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 2,00 1,00 240 000
4585 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 2,00 1,00 240 000
4586 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 2,00 1,00 240 000
4587 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 2,00 1,50 240 000
4588 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 2,00 1,50 240 000
4589 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 2,00 1,50 240 000
4590 --- --- 1,00 wielobarwny 1,00 2,00 1,50 240 000
Seria:(16) 16,00 30,00 18,00 FDC: 32,00+


Ark 4575-4590

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
Ark 4575-4590 (BLOK 240) --- --- 1,00 x 16 wielobarwny 16,00 45,00+ 28,00 240 000
31.10 2014 / Ceny z roku 2020
Ludzie kina i teatru
People of cinemas and theater

Zobacz / See: 4437-4439 • 4500-4502 • 4649-4651 • 4731-4733 • 4800-4802 • 4880-4882 • 5016-5018
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Marzanna Dąbrowska
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11:11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 3 znaczki (blok) i 12 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 43 mm / 121 x 82 mm (blok) / 152 x 168 mm (arkusiki)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4591 • 4592 • 4593 • 4591-4593 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4591 --- --- 1,75 czarny 1,75 3,20 2,00 200 000 (w arkuszach) + 150 000 (w bloku)
4592 --- --- 2,35 czarny 2,35 3,80 2,50 200 000 (w arkuszach) + 150 000 (w bloku)
4593 --- --- 4,20 czarny 4,20 8,00+ 5,50+ 200 000 (w arkuszach) + 150 000 (w bloku)
Seria:(3) 8,30 15,00 10,00 FDC: 16,00


BLOK 270

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
BLOK 270 (BLOK 241) --- --- 1,75 + 2,35 + 4,20 wielobarwny 8,30 18,00 15,00 150 000


Ark 4591 • Ark 4592

Ark 4593

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
Arkusik 4591 --- --- 1,75 X 12 czarny 21,00 50,00+ 38,00+ 17 000
Arkusik 4592 --- --- 2,35 x 12 czarny 28,20 68,00+ 51,00+ 17 000
Arkusik 4593 --- --- 4,20 x 12 czarny 50,40 122,00+ 91,00+ 17 000
Seria:(3) 99,60 240,00 180,00
14.11 2014 / Ceny z roku 2020
Boże Narodzenie
Christmas
Technika druku / Printing Method: rotograwiura PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Agnieszka Sancewicz
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 50 znaczków
Format znaczka / Size: 27 x 54 mm / 65 x 109 mm (nowodruki)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4594 • 4595 • 4594 FDC • 4595 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4594 --- --- 2,35 wielobarwny 2,35 6,00+ 3,00+ 15 000 000
4595 --- --- 5,20 wielobarwny 5,20 9,00+ 6,00+ 2 500 000
Seria:(2) 7,55 15,00 9,00 FDC: 16,00+


Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4594 z pustopolem lewe --- --- - wielobarwny 2,35 10,00 5,00 -
4594 z pustopolem prawe --- --- - wielobarwny 2,35 30,00+ 20,00+ -
4595 z pustopolem lewe --- --- - wielobarwny 5,20 15,00 8,00 -
Seria:(3) 9,90 55,00 33,00


4594-4595NDA • 4594-4595NDB

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4594-4595NDA --- --- - wielobarwny 0,00 70,00 0,00 10 000
4594-4595NDB --- --- - wielobarwny 0,00 70,00 0,00 10 000
Seria:(2) 0,00 140,00 0,00
21.11 2014 / Ceny z roku 2020
450. Rocznica urodzin Williama Szekspira
450th birthday of William Shakespeare
Technika druku / Printing Method: rotograwiura
Projekt / Graphic designer: Aleksandra Pietrzak
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 12 znaczków
Format znaczka / Size: 31,25 x 51 mm / 148 x 196 mm (arkusik)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4596 • Ark 4596 • 4596 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4596 --- --- 4,20 wielobarwny 4,20 9,00+ 6,00+ 200 000
Arkusik 4596 --- --- 4,20 x 12 wielobarwny 50,40 120,00+ 80,00+ 17 000
Seria:(2) 54,60 129,00 86,00 FDC: 12,00+
28.11 2014 / Ceny z roku 2020
600 lat polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych
600 years of Turkish-Polish diplomatic relations
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Maciej Jędrysik
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11 : 11½
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 1 znaczek
Format znaczka / Size: 39,5 x 31,25 mm / 90 x 70 mm (blok)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4597 • BLOK 271 • BLOK 242 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4597 --- --- 5,00 wielobarwny 5,00 8,00 6,00 150 000
BLOK 271 (BLOK 242) --- --- 5,00 wielobarwny 5,00 12,00+ 10,00+ 150 000
Seria:(2) 10,00 20,00 16,00 FDC: 15,00+
19.12 2014 / Ceny z roku 2020
Światowe Dni Młodzieży
World Youth Day
Technika druku / Printing Method: offset PWPW S.A.
Projekt / Graphic designer: Agnieszka Sancewicz
Ząbkowanie / Perforation: ZG 11¼ - 4598 ZG 11½ - 4599
Arkusz sprzedażny / Print sheets: 12 znaczków (4598) i 6 znaczków (4599)
Format znaczka / Size: 40,5 x 40,5 mm (4598) i 45 x 22,5 mm (4599) / 199 x 158 mm (arkusik 4598) i 131 x 86 mm (arkusik 4599)
Papier / Paper: biały średni gładki fluorescencyjny


4598 • 4599 • 4598-4599 FDC

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
4598 --- --- 1,75 szary, brązowy 1,75 5,00 2,50 150 000
4599 --- --- 5,00 szary, brązowy 5,00 10,00 6,50 130 000
Seria:(2) 6,75 15,00 9,00 FDC: 19,00+


Ark 4598 • Ark 4599

Fischer Michel Scott Nominał / Face value Kolor / Colour C. nominalna Cena / Price ** Cena / Price ʘ Nakład / Issue
Arkusik 4598 --- --- 1,75 x 12 szary, brązowy 21,00 90,00 60,00 13 000
Arkusik 4599 --- --- 5,00 x 6 szary, brązowy 30,00 50,00+ 30,00+ 22 000
Seria:(2) 51,00 140,00 90,00
Wartość katalogowa rocznika **: 4 835,00   ʘ: 2 764,50     ■    Wartość nominalna: 1 533,30     ■    FDC: 655,00
Wartość podstawowa (Nr Fischera czerwony) **: 808,00   ʘ: 615,00     ■    Wartość nominalna: 313,55
Poprzedni rok (2013) • Strona główna  • Powrót na górę • Następny rok (2015)
stat4u