POLSKA - ZNACZKI POCZTOWE • POLAND - POSTAGE STAMPS
CzechyPolska znaczkiPolska całostkiSłowacjaWatykanSTRONA GŁÓWNA
KRÓLESTWO POLSKIE 1860 RZECZPOSPOLITA POLSKA + PORT GDAŃSK 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924PG 1925PG 1927 1928PG 1930 1932PG 1933 1934 1935PG 1936 1937PG 1938PG 1939 WYDANIA RZĄDU NA EMIGRACJI   1941 1943 1944 1945 POLSKA LUDOWA 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

     

Katalog "Polska" obejmuje okres 1860 do czasów współczesnych, w oparciu o numerację Katalogu Fischera i Katalogu Specjalizowanego Znaków Pocztowych Ziem Polskich 1990. Ceny podane są w oparciu o katalog Fischer 2019 t.1 i Fischer 2010 t.2. Ceny nowości to cena abonamentowa. Jeżeli cena nie została zmieniona w danej serii, jest ona oznaczona jako "ceny z roku 2018". Jeżeli została zmieniona cena którejkolwiek pozycji w danej serii jest ona oznaczona jako "ceny z roku 2019" i przy zmienionej pozycji w górę znajduje się znak +. Serie nie objęte katalogiem Fischer 2018 t.1. są oznaczone "ceny z roku 2019+". Obok numeracji Fischera (zgoda na publikację) podano niejawnie numerację Michla i Scotta (brak zgody na jawną publikację). Katalog obejmuje wszystkie podstawowe wydania znaczków polskich z nielicznymi wyjątkami odmian, oraz ich skany w dwukrotnym powiększeniu (znaczki), 1.5 powiększeniu (bloki) i 1.22 powiększeniu (arkusiki). Wszystkie odmiany, błędy, usterki oraz znaczki do roku 1944 są dostępne w wydawanym co roku Katalogu Fischer t.1 i co kilka lat Katalogu Fischer t.2
BIBLIOGRAFIA Katalogu POLSKA:

1. Katalog Specjalizowany Znaków Pocztowych Ziem Polskich 1990
2. Podręcznik specjalizowany polskich znaczków pocztowych 1944-1999
3. Fischer - Katalog polskich znaków pocztowych (i z Polską związanych) 2017 tom I - nowa numeracja bloków (obok nowej numeracji podawana jest stara numeracja w nawiasie)
4. Fischer - Katalog polskich znaków pocztowych 2010 tom II
5. Michel EUROPA-KATALOG Ost-Europa
6. Scott Standard Postage Stamp Catalogue vol.5
stat4u